Wat we doen

Uitgebreide trajecten psychotherapie

Keer terug

Wat zijn 'aanhoudende en ernstige problemen’ ?

We spreken van ‘aanhoudende en ernstige problemen’ wanneer de klachten het dagelijkse leven duidelijk hinderen. Het onderscheid met kortdurende trajecten psychotherapie wordt gemaakt door de ernst van het probleem en de hinder in het functioneren. Die inschatting maken we tijdens het eerste oriënterende gesprek bij de psychotherapeut of psycholoog.

Hoe werkt het?

Bij een langdurig traject psychotherapie zien we elkaar op regelmatige basis.

Jouw klachten en hulpvragen worden in kaart gebracht. Doordat het traject minder afgelijnd is, kunnen we deze vlot bijsturen en aanpassen.

We zoeken een evenwicht tussen het werken naar concrete doelen, maar ondertussen voldoende ruimte te laten voor wat er zich aanbiedt op het moment zelf. We evalueren samen op regelmatige basis. Wat heb je verder nodig?