Een team van mensen, voor mensen.

Nexus

nexus, nexus, zelfst. nw., m.
0.1 verbinding. Wat twee of meer
personen of zaken bindt.
0.2 connectie 0.3 link
0.4 kern. Het centrum van een geheel.
0.5 knooppunt

Hier bouwen we elke dag aan,met onze cliënten én met elkaar.

Authenticiteit

01

Je echte zelf leren kennen en durven tonen

Professionaliteit

02

Blijven leren, durven twijfelen, altijd groeien

Verbondenheid

03

Zeggen wat je denkt en voelt, luisteren wat anderen denken en voelen

Mildheid

04

Een zachte blik voor jezelf en voor anderen

Psychiater, psycholoog of psychotherapeut?

Psychiater

Een psychiater heeft minstens 6 jaar geneeskunde gestudeerd en koos daarna voor een specialisatie in de psychiatrie. Omdat een psychiater een arts is, kan hij medicatie voorschrijven. De titel van psychiater is beschermd. Dat wil zeggen dat niet iedereen zich psychiater mag noemen.

Klinisch psycholoog

Een klinisch psycholoog heeft 5 jaar psychologie gestudeerd. Een psycholoog kan geen medicatie voorschrijven. De titel van psycholoog is ook beschermd. Psychologen hebben een deontologische code en moeten zich aan bepaalde regels houden, zoals het beroepsgeheim. Sinds 2016 is het beroep van psycholoog een ‘autonoom gezondheidszorgberoep’. Dat betekent dat psychologen zelfstandig psychologische handelingen mogen verrichten, zoals psychodiagnostiek en psychotherapie.

Psychotherapeut

Een psychotherapeut heeft zich extra geschoold via een erkende psychotherapieopleiding. Via deze opleiding worden psychotherapeuten opgeleid voor het behandelen van psychische klachten. Het behandelen van psychische moeilijkheden kan via veel verschillende manieren. Er bestaan dan ook verschillende therapiestromingen, met elk hun visie en methode. Sinds 2016 is de beroepsterm 'psychotherapie' beschermd en kunnen enkel hulpverleners die aan de voorwaarden voldoen, dit uitoefenen.

Heeft elke cliënt een psychiater nodig?

Voor veel cliënten is het niet nodig om een psychiater te zien tijdens een begeleiding. Soms kan het echter zinvol zijn dat de psychiater een actieve rol opneemt in het traject bijvoorbeeld om medicatie voor te schrijven of om een diagnose uit te klaren. Een psychiater en psychotherapeut werken dan steeds samen als een tandem die complementair kijkt en handelt.

Healing environment

Onze praktijkruimte is ingericht volgens de principes van ‘healing environment’. De inrichting van een gebouw heeft een invloed op hoe mensen zich er voelen. We hebben aandacht voor daglicht, planten, frisse lucht, privacy, stilte, rustige kleuren en een huiselijke sfeer. Want ook die elementen dragen bij tot de effecten van therapie.

Dr. Simon VanmarckeDr. Arthur DauweHjördis LaveyneSarah BrantegemTine StevensLieze PoelaertGaëlle VandevyvereLore CallensDelphine JarvisGiovanni DequirezAlexis D'HondtLuna Baele

Maak kennis met ons team

Leer ons kennen